2019 rugsėjo 19 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Juros periodo atodanga

Ventos upės slėnio šlaituose ir Jurakalnio griovoje yra 9 juros periodo uolienų atodangos. Jura vadinamas vidurinis mezozojaus eros etapas, prasidėjęs prieš 205 milijonus metų ir trukęs apie 60 milijonų metų

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

A. Martyšiaus kaimo turizmo sodyba

Kaimo turizmo sodyba „Svajoklių slėnis“

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti.

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Vaikų darželis „Kregždutė"

 

PAPILĖS S. DAUKANTO GIMNAZIJOS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS ,,KREGŽDUTĖ"

Skyriaus vedėja Roma Lupeikienė

 

Adresas Ventos g. 15, LT- 85245, Papilė, Akmenės r. sav.

Telefonas   mob. 8 620 79092

 

El. paštas  kregždute@akmene.lt

 

 - 1986 metais įsteigtas Papilės vaikų lopšelis- darželis ,, Kregždutė", buvusio S. Daukanto kolūkio, Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio ir Ventos TGĮ iniciatyva.

 - 1987 metais perduotas Akmenės rajono savivaldybės pavaldumui.

 - 2006 metais pažymėtas 25 - metų įstaigos veiklos jubiliejus.

 - 2008 metais reorganizuotas į Papilės S. Daukanto vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „ Kregždutė".

ŸŸ - 2009 metais įstaiga tapo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi ,,Kregždutė".

 - 1992-2015 m. skyriaus vedėja dirbo Marytė Bliūdžiuvienė. 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Kregždutė" - Akmenės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 - 2015-2016 metais veikia  6 grupės, kuriose ugdomi 90 vaikų:
Pagal ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programą  „Papilės takeliais" ugdomi 67 vaikai.
Pagal priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) programą ugdomi 23 vaikai.

 

VIZIJA

 Ÿ - Tapti nuolat tobulėjančia įstaiga, kurioje užtikrinamas vaikų saugumas, laiminga ir džiugi vaikystė, kokybiškas ugdymas.

 

MISIJA

Ÿ - Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.

 

STRATEGINIAI TIKSLAI (2015-2017M.)

Ÿ - Įstaigos modernizavimas, metodinės ir materialinės bazės turtinimas.

Ÿ - Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.

Ÿ - Siekti, kad sveikatos ugdymas taptų viena iš svarbiausių veiklos prioritetų.

Ÿ - Skatinti įstaigos personalą nuolat tobulėti, ieškoti inovacijų, taikyti praktiniame darbe.

 

TIKSLAI 
  • Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką ugdymą, atitinkantį tėvų poreikius ir lūkesčius.
  • Modernių technologijų ir priemonių naudojimas ugdymo procese.
  • Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais, partneriais ir kitomis institucijomis.
  • Darbuotojų, tėvų ir bendruomenės įtraukimas į vaikų sveikatos saugojimo prevencinį darbą.
  • Plėtoti vaikų saviraišką ir kūrybiškumą.
  • Gerinti ugdymo(si)kokybę.
  • Kelti mokytojų kvalifikaciją.
  • Logopedo, visuomenės sveikatos specialisto pagalba pedagogams ir tėvams.
  • Nuolat tobulinti pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, kompetencijas.
  • Dalintis gerąja darbo patirtimi.

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 


 

  


 

 

 

 


 

  


 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2019 © Papilės kraštas