2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

 

Gražios pavasario švent?s!

2018.03.30

Šviesiomis mintimis pasitikime Šv. Velyk? ryt?, geru žodžiu sušildykime šalia esan?ius, su viltimi prad?kime dar vien? bundant? pavasar?. Džiaugsmo, ramyb?s ir atgimimo vis? širdyse! Jaukios ir gražios pavasario švent?s, mieli papil?niškiai ir kraštie?iai!

Belaukiant Velyk? - išradingi rankdarbiai

2018.03.30

Kairiški? daugiafunciame centre veikiantis klubas “Margažiedis” (vadov? Vida Stankien?) nuolat susiranda malonios veiklos. Šiemet belaukiant Velyk? švent?s išrading? moter? rankos k?r? variacijas atbundan?ios gamtos simbolio - kiaušinio tema.

Simono Daukanto muziejuje paroda „Knygos menas“

2018.03.20

Atkreipdami d?mes? ? knygos svarb?, kovo 16 d. Simono Daukanto muziejuje min?jome Knygnešio dien?. Šia proga kartu su garsiu dailininku ir odininku doc. Albinu Kavaliausku atidar?me Šiauli? profesionali? knyg? ?rišimo meistr? ir meno studij? student? darb? parod? „Knygos menas“.

Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo diena Papil?je

2018.03.13

Šeštadien? jau 28-? kart? min?jome Lietuvos respublikos nepriklausomyb?s atk?rimo dienos švent?.

Parodos atidarymas Simono Daukanto muziejuje

2018.03.12

Kartu su profesoriumi Albinu Kavaliausku labai kvie?iame ? „Knygos meno“ parodos atidarym?, kuris vyks kovo 16 d. 16.00 val.

Gimtoji kalba, Vyd?nas ir Lietuva

2018.03.05

Kairiški? biblioteka kartu su Kairiški? daugiafunkciu universaliu centru, kaimo bendruomene, „Margažiedžio“ klubo nariais sureng? gimtosios kalbos dienos pamin?jim? „Be gimtos kalbos n?ra tautos – be tautos nebus ir kalbos“.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas