2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

Gido paslaugos

2018.07.31
 

      Ekskursijos “Su Daukantu po Papil?” metu bus pristatyti didžiojo istoriko, kalbininko, tautosakininko, šviet?jo nuveikti darbai ir pagarbos jam ženklai.

      Papile galima pasig?r?ti ir apsukant maždaug 5 km rat? Jurakalnio pažintiniu taku, užlipant ? Daubiški? apžvalgos bokšt? ir kaban?iu tiltu v?l gr?žtant ? miestel?.

      Šaltiški? karjeras, ?trauktas ? gamtos paminkl? s?raš?, nustebins Mars? primenan?iu peizažu. Iš tolo galima apži?r?ti galing? technik?. Gal beieškant fosilij? aplankys s?km? ir pasiseks rasti dar fitozauro liekan? (neseniai rasta daugiau kaip prieš 200 milijon? met? gyvenusio padaro dant?)?

      Galima organizuoti ir žyg? p?s?iomis iš Papil?s ? Šaltiškius.

      Gid? Rita lanks?iai sudarin?ja maršrutus ir po Akmen?s bei Mažeiki? rajonus.

      Telefonas 861551796

 
PaskutinÄŻ kartÄ… atnaujinta: 2018.07.31 12:13
 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas