2024 gegužės 20 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Naujienos / Archyvas

Kairiškių bibliotekai 65

2018.12.17
 

     Besibaigiant metams Akmenės rajono Kairiškių biblioteka pažymėjo įkūrimo 65 metines Į vakarą – prisiminimą „Iš praeities lai skamba aidas“ buvo pakviesta nemažas būrys šioje bibliotekoje dirbusiais klubo – skaityklos vedėjais, bibliotekos vedėjais, vyriausiais specialistais, bibliotekininkais ir kitokiomis pareigybėmis pavadintais bibliotekos darbuotojais. Nuo 1953 metų bibliotekoje dirbo 15 darbuotojų, kaita buvo didelė, - dėl nepalankių darbo sąlygų, dėl menko atlygio, dėl specialaus išsilavinimo stokos.

      Vakare dalyvavo įvairaus amžiau skaitytojų - nuo ikimokyklinuko iki senolio, kuriems ir šiandiena biblioteka „tai nei sienos, nei lentynos, net nei knygos sustatytos eilėmis. Biblioteka yra pasaulio išmintis ir atviros durys kiekvienam.“ Džiugu, kad renginyje dalyvavo LVŽS Akmenės ir Mažeikių apygardos seimo nario patarėja Judita Žilienė, kuri perdavė dovanas ir linkėjimus nuo seimo nario Valiaus Ąžuolo, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, kuri perskaitė ir įteikė Mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą, pavaduotoja Dalė Taraškevičiutė, padovanojo bibliotekai puošmenas. Naujosios Akmenės TAU rektorė Rimana Vapsvienė pasveikino ir padovanojo bibliotekai krepšelį su gėlėmis, Vicemeras kraštietis Apolinaras Nicius didelį ryšulį knygų. Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis knygą – albumą, Liucija Jegielienė poetė, kuri „jaunystės pėdas įspaudė Kairiškiuose“ nesenai išleistą savo kūrybos knygą.

      Bibliotekos jubiliejus paminėtas keletą etapų. Iš anksto buvo skelbtas foto nuotraukų konkursas „Čia mano kaimas, čia aš gyvenu“ Į kvietimą atsiliepė nemažai bibliotekos lankytojų ir skaitytojų, kurie siuntė nuotraukas per IT. Nuotraukos saugomos atitinkamoje virtualioje laikmenoje, o tų, kurias pasisekė kokybiškai atkurti ant foto popieriaus, parengta foto paroda eksponuojama Kairiškių UDC patalpose. Daugiausia kokybiškų – meniškų nuotraukų pateikė kairiškietė, Janina Paplauskaitė – Leonavičienė sporto meistrė, sklandytoja gyvenanti Prienuose, Po keletą nuotraukų pateikė Saulius Sagaidokas, Donatas Čibiras, kitos pasiskolintos iš kairiškiečių viešosios erdvės.

      Bibliotekos šventei reikalinga ir meninė dalis, - nutarta pastatyti spektakliuką: ir knygų bus perskaityta daugiau ir kalba praturtinta. Sumanyta – padaryta. Suvaidintas žemaičio Petro Gintalo scenos vaizdelis „Siuntinys“. Atlikėjams tai buvo tikriausia premjera,- pirmąkart viešai pasirodyti ne tik sau, bet ir svečiams.

       Vakaras prasidėjo žvakutės uždegimu, prisimenant bibliotekos darbuotojus – Antaną Rupkų pirmąjį Kairiškių klubo - skaityklos vedėją, Julijoną Vandą Šaulienę, Dauginių klubo - skaityklos vedėją ir antrą kartą dirbusią Kairiškių bibliotekoje, Kazimierą Vileniškienę, Rozaliją Masiulienę - Kairiškių bibliotekos bibliotekininkes. Antaną Kristutį - Šiaudinės bibliotekos bibliotekininką.

      Vakaro eigoje buvo prisiminti ir gražiausi bibliotekos gyvavimo metai, kai bibliotekoje, o vėliau ir kultūros namuose dirbo Kazimiera Vileniškienė,- suaktyvėjo bibliotekos ir kaimo kultūrinis gyvenimas, susibūrė meno saviveiklos būreliai, vyko į konkursus, net į TV, kai bibliotekoje dirbo Juzefa Janušienė poetė ir raiškaus žodžio meistrė, suaktyvėjo knygos gyvenimas. Eleonora Vilkienė, taip pat dirbusi bibliotekoje, gražiais prisiminimais pasidalino apie Juzefą Janušienę, paskaitė jos eilių, skirtų buvusiems bendradarbiams, Lietuvai, artimui ir draugams. Nuotaikingą pirmąją pažintį su biblioteka, kai būdamas šešerių metų per tris minutes perskaitė pasaką apie nykštuką ir pagalvojo kodėl tokia trumpa knyga, – papasakojo Stanislovas Masiulis, Rozalijos Masiulienės sūnus. Kaip gražiausius savo darbo metus, būtent bibliotekoje, baigusi bibliotekininkystės kursus, prisimena ir Valerija Andriuškienė, kuri dirbo 1961- 1965 m.

   O kas biblioteka be skaitytojų? Per visus gyvavimo metus bibliotekoje skaitė per 500 unikalių skaitytojų, knygų išdavimas - po 4500 – 5000egz. per metus. Knygų fondą sudaro 6000- 7000 egz.Tai tik vidutiniai statistiniai pagrindiniai duomenys, už kurių slepiasi tokie skaitytojai, kaip visų laikų bibliotekininkų renkami geriausieji iš geriausiųjų - tai Stanislava Paplauskienė, kuriai 87 m. Stanislava gulėdama senatvės patale nepaleidžia knygos iš rankų. Arba šeimos, kaip antai Adomo Čijunsko mama, taip skaitė, kad nematė kaip anūkė Rasa pelenus iš krosnies po trobą ir ant skaitytojos išbarstė, o Adomas – tėtis taip skaitė, kad vairuodamas automobilį užmiršdavo ir pietus pavalgyti, Dukra Rasa pasirinko pedagogo specialybę, kad tik daugiau skaitymo, anūkė Kristina studijuoja anglų filologiją, tai ne tik lietuviškas knygas skaito, bet ir anglų, prancūzų kalba knygos ne svetimos. Malonu, kad knyga ir biblioteka, padeda pasirinkti gyvenimo kelią. Štai Raimonda Perminaitė - Valiuvienė, Rimutė Zablockytė - Volskienė baigė lietuvių filologijos studijas.

      Nepaisant visų bibliotekos nuolatinio kraustymosi iš vienų patalpų į kitas, nepriteklių, blokadų, krizių šiandien galima perfrazuoti posakį - „Nėr to blogo, kas neišeitų į gerą“, Šiandieną už visus čia Kairiškių bibliotekoje dirbusius bibliotekos darbuotojus džiaugiuosi geromis darbo sąlygomis, vieša interneto prieiga, naujomis knygų lentynomis ir knygomis juose. Džiaugiuosi savo skaitytojais, Rita Gegeckiene, Angele Navikiene, Salomėja Dapšiene, Algiu Graibumi, Leonu Prelžgausku, Birute Ungeityte, Rita Tuzaite, Ona Dabrovolskiene ir kitais. Nuoširdžiai dėkinga už bendrystę ir įdėjų įgyvendinimą Ritai Masiulienei, Kairiškių UDC administratorei Vidai Stankienei už kūrybinį bendradarbiavimą.

     Per mano 25 darbo metus šioje bibliotekoje yra nueitas ilgokas kelias, kuriame projektai Lietuvos kultūros tarybai, nušviečiant etnokultūrinį šio krašto gyvenimą ir paveldą, Paragių dvaro ir Lazdynų Pelėdos gimtinės įprasminimą, švietiejiški kultūriniai renginiai kaimo bendruomenei, parodos, edukacijos.  

   Bibliotekos 65 metų metinėms atminti parengtas ir išleistas knygų skirtukas, kuris buvo įteiktas visiems vakaro dalyviams.

   O koks gimtadienis be torto – jį iškepė Neringa Prišmontienė.

 

Kairiškių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.12.17 09:51
 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2024 © Papilės kraštas