2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

Pastatytas naujas koplytstulpis

2023.01.23
 

     Važiuojan?i? ar einan?i?, Papil?s miestelio, Nepriklausomyb?s gatve (nuo Skabeiki?), ties sankryža ? Pergal?s gatv?, d?mes? tur?t? patraukti iškilus, naujai pastatytas koplytstulpis. 

      Vyresn?s kartos papil?niškiai sako, jog toje vietoje visada stov?jo koplyt?l?, kai kam buvusi „paskutine stotele" apsiauti išeiginius batus, einant ? bažny?i?.

      Laiko ir gamtos suniokot?, prieš tai buvusi? koplyt?l? atstat? amžinos atminties Aleksas Žalys, buv?s Papil?s parapijos zakristijonas. Pašventinta ji taip pat jau amžinos atminties kunigo  V. Skipario, 1990 m. kovo 11-osios proga.

     Š?kart iniciatyvos, benuvirstant? kryži? atstatyti, ?m?si netoliese gyvenantis ?kininkas Kazys Joniškis. Jis ir ?žuol?,  ir medžio drož?j? surado, už darb? ir  pastatym? sumok?jo. Išdrož? koplytstulp? talentingas tautodailininkas, sen?j? amat? ir meno k?r?jas iš Žagar?s, Dalius Udrakis, turintis ne vien? garb? apdovanojim?, ir suteikt? 2017 met? respublikin? konkursin? tautodailinink? nominacij? - apdovanotas „Aukso vainiko" diplomu, kaip geriausias Šiauli? apskrities meistras.

      Nuoširdus „A?i?" Kaziui Joniškiui ir jo šeimai, bei visiems talkininkams, už krašto papro?i? t?s?. 

      Artimiausiu metu papil?niškiai bus pakviesti ? iškilming? koplytstulpio pašventinim?.

 

                Seni?nijos informacija

 

   
PaskutinÄŻ kartÄ… atnaujinta: 2023.01.23 17:36
 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas