2023 balandžio 1 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Naujienos

Žiemiška Kovo 11-oji

2023.03.13

   Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – šventė Papilėje prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Juozapo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Kun. R. Marozas. Šaulių kuopos nariai bažnyčią papuošė Tautinėmis vėliavomis. Nedidelis būrelis tikinčiųjų meldėsi už Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą, ir už nepriklausomybės kovose žuvusius tautiečius.

     Po Šv. Mišių šventės dalyvius klebonas pakvietė kartu nueiti prie naujai atstatyto koplytstulpio Nepriklausomybės ir Pergalės gatvių sankryžoje, ir sudalyvauti koplytstulpio pašventinimo ceremonijoje. Ceremonijai užtrukti neleido gausus sniegas. Seniūnė J. Šiurkuvienė padėkojo koplytstulpio atstatymo iniciatoriams - D. ir K. Joniškių šeimai, taip pat tautodailininkui, žagariečiui D. Udrakiui už labai menišką darbą, ir paprašė kleboną kun. R. Marozą pašventinti koplytstulpį. Visi dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje.

    Šventės tęsėsi kultūros namuose. Po kartu sugiedotos Tautiškos giesmės, šventės dalyvius pasveikino seniūnė Jūratė Šiurkuvienė. Skambių dainų pusvalandį dovanojo vyrų kvartetas (vadovai L. Čeludis ir V. Virbickas). Šventinį koncertą patriotinėmis melodijomis papildė, gerą pusdienį per pūgą ir pusnis atvykę, Laisvės dainų solistai iš Vilniaus: Vanda Sakalauskienė, Rimgaudas Papickas, Antanas Kiveris bei koncertmeisterė Lija Neugasimova. Nuoširdus ačiū Jiems. Koncertą vedė Simono Daukanto muziejaus vadovė Elena Sakalė. 

 

                        Seniūnijos informacija

   
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023.03.16 08:31
 
 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © Papilės kraštas