2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Daubiški?

DAUBIŠKI? GYVENVIET?S BENDRUOMEN?

 

Bendruomen?s pirminink? J?rat? Garolien?

 

Kodas 153273253

 

Adresas  Daubiški? km., LT-85254, Papil?s seni?nija, Akmen?s rajonas

 

Telefonas mob. 8 610 24235

 

 

Atsiskaitomoji s?skaita

Kredito unija „Tikroji viltis"

LT-555011200014000269

 

Daubiški? gyvenviet?s bendruomen? ?kurta 2003 05 05

Nariai - 46.

Veiklos sritys ir tikslai:

- bendruomen?s informuotumas;

- laisvalaikio ?vairinimas;

- gyventoj? teis?t? interes? gynimo;

- aplinkos tvarkymas, gamtosauga;

- sveikos gyvensenos propogavimas;

- organizuoti kult?ros, sporto ir sveikatingumo renginius;

- pagerbti nusipelniusius kaimo gyventojus;

Iki 2017 vasaros Daubiški? kaimo bendruomenei vadovavo Romaldas Vaitiekus. 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas