2024 liepos 21 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Apžadų kapeliai

Apžadų kapelius mokslininkai vadina Kairiškių senkapiu. Čia nėra laidojama. Nuo seno šias vietas gaubia įvairiausi padavimai. Viename jų pasakojama, kad čia augo didžiausi pušynai. Žmonės pradėjo kirsti. Kirtę kirtę ir palikę dvi aukščiausias pušis. Piemenys po nakties pastebėjo, kad apie jas keliais nušliaužta. Pušis aptvėrė. Po nakties - nušliaužta apie tvorelę. Tada suprato, kad čia - šventa vieta. Pradėjo garbinti, statyti kryžius, medines skulptūrėles, vėliau pastatė koplytėlę. Ant vartų esantis įrašas sako, kad tai turėjo būti apie 1815 metus. Vartų apačioje yra užrašas: „Bromas pastatytas dievobaimingų ir geraširdžių žmonių aukomis bei darbu 1815-1932". Tvorelė atnaujinta vietos gyventojų rūpesčiu ir lėšomis 1954-1955 m. Žmonės čia meldėsi prašydami Dievo sveikatos.

Sovietų laikais naujus kryžius buvo draudžiama statyti, bet žmonės draudimo nepaisė.

Prieš kelias dešimtis metų bet kada apsilankęs žmogus galėjo paaukoti pinigų. Dar yra išlikusi įdomios konstrukcijos aukų dėžutė. Pinigai buvo skiriami remontui bei mišių aukai Šiaudinės bažnyčioje, nes čia buvo laidojami artimieji. 

Nuo seniausių laikų Apžadų kapeliuose švenčiamos Šeštinės. Tradicija išliko ir sovietiniais laikais. Ir dabar Šeštinių išvakarėse koplytėlė puošiama vainikais, gėlėmis. Šv. Mišias paprastai aukoja Tryškių klebonas, nes Kairiškiai priklauso šiai parapijai, gieda choras. Po mišių vyksta pirmoji metų gegužinė, susirinkusieji svečiai ir šventės rengėjai vaišinami vietos šeimininkių virtais cepelinais., kuriems produktus susineša kairiškiečiai. Į atlaidus suvažiuoja senieji kairiškiečiai su atžalomis, pokario metais išsiblaškiusiais po aplinkinius rajonus ir apylinkes.

Apžadų kapeliai unikali savo tradicijomis vieta prie kurios išlaikymo prisidėjo Kosto ir Barboros Šiurkų, Jaugų, Jono Stulpino, Dapšių, V. Beniušienės, S. Gauronskienės, o ypač Stanislavos ir Juozo Prielgauskų šeimos.

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2024 © Papilės kraštas