2024 liepos 21 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Papilės miestelio

Papilės miestelio  bendruomenės pirmininkas -  Karolis Krancas

 

Kodas 153277127

 

Adresas
Nepriklausomybės 33, LT-85242, Papilė, Akmenės r. sav.     

 

Telefonas  mob. 8 621 61773


El. paštas karoliskrancas@gmail.com 

 

Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT-155011200014000504

Kredito unija „Tikroji viltis"

 

Papilėje bendruomenės veikla prasidėjo 2003 m lapkričio mėnesį. Steigiamajame susirinkime bendruomenės pirmininku išrinktas Herbertas Liachauskas.  

Bendruomenę teisiškai įregistravome 2003 m. gruodžio mėn. 22 d., turėdami tikslą: vienyti Papilės miestelio gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis savo miestelio ir jo gyventojų gerove, atstovauti bendruomenės interesus ir daryti poveikį valdžios institucijų priimamiems sprendimams, stiprinti savivaldą ir pilietinį aktyvumą. Į bendruomenės veiklą kviečiamas įsijungti miestelio jaunimas, moksleiviai.

2005 metais bendruomenei vadovauti išrinkta Dovilė Joniškienė.

Bendruomenės parengti projektai: Akmenės rajono savivaldybės programų finansuoti projektai: 2007 m. S.Daukanto muziejaus ir prieigos prie Ventos upės teritorijos sutvarkymui - 28000 lt., 2008 m. ,,Jaunimo laisvalaikio turtinime-svarbus aspektas meninė-kūrybinė saviraiška"-900 lt. Lietuvos Žemės ūkio ministerijos finansuojami projektai: Knygos ,,Papilė" pristatymo šventė-2007m. -2000 lt., Papilės miestelio vasaros šventė-2007m.-2500lt., Kultūros ir sporto rėmimo fondas- Knygos ,,Papilė"leidybai-2006m. -8000lt.

Bendruomenė palaiko ypač gerus santykius su seniūnija, taip pat ir su gimnazija, biblioteka, S. Daukanto muziejumi, kultūros ir laisvalaikio centru, pagyvenusių žmonių klubu ,,Atgaiva", neįgalių žmonių klubu ,,Parama".

Ateityje bendruomenė ieškos galimybių užmegzti daugiau ryšių su kitomis vietos bei Lietuvos bendruomenėmis, pasisemti naujų idėjų verslui kurtis. Šiuos tikslus įgyvendinti padėtų būtent informacinių technologijų turėjimas bei sugebėjimas jomis naudotis.

2024 m. pavasarį bendruomenės narių susirinkime pirmininku išrinktas Karolis Krancas.

 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2024 © Papilės kraštas