2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos

Kvie?iame ? rudens g?rybi? švent? - jomark?

2023.09.29

Kvie?iame visas bendruomenes, ?staigas, organizacijas krautis ? krepšius rudens g?rybes, ger? nuotaik? ir atvykti ? jomark?!

Pagerbti socialiniai darbuotojai

2023.09.28

Rugs?jo 27 d. minima Lietuvos socialini? darbuotoj? diena. Ta proga skirtame renginyje pad?kos už atsaking? ir pasiaukojant? darb? ?teiktos ir m?s? seni?nijos teritorijoje dirbantiems socialiniams darbuotojams.

?gyvendintas Papil?s miestelio bendruomen?s projektas

2023.09.27

Papil?s miestelio bendruomen? kartu su projekto partneriais (Papil?s seni?nija, Akmen?s rajono savivaldyb?s kult?ros centru, projekto vykdymo metu ? veiklas ?sijungusiu Papil?s seni?nijos ne?gali?j? klubu „Parama“) Valstyb?s biudžeto l?šomis pagal Nevyriausybini? organizacij? veiklos stiprinimo 2023-2025 met? veiksm? plano 2.1.1.1. priemon? „Stiprinti bendruomenin? veikl? savivaldyb?se“ program? ir r?m?j? finansine parama ?gyvendino projekt? „Bendruomeniškumo ir savanoryst?s skatinimas kaimiškoje seni?nijoje“.

Ger? emocij? švent?

2023.09.11

Kelet? met? iš eil?s Papil?s miestelio tradicinei šventei dangus dovanoja puik? or?, jo nepagail?jo ir ši? met? jubiliejinei šventei. Kult?ros centras ir Papil?s kult?ros namai pasisteng? sud?lioti turining? šventin? keturi? dien? program?.

Vaik? socializacijos stovykla „ Margaspalv? vasara“

2023.09.08

Papil?s miestelyje buvo surengta vaikams vasaros poilsio stovykla „Margaspalv? vasara“ pagal vaik? socializacijos programos projekto veiklas.
Archyvas (1082)  

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas