2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Teisin? informacija

Papil?s seni?nija savo veikloje vadovaujasi Akmen?s rajono savivaldyb?s administracijos direktoriaus 2008 m. geguž?s 12 d. ?sakymu Nr. A-344 patvirtintais seni?nijos veiklos nuostatais.

Nuostatus galite atsisi?sti ?ia:

AKMEN?S RAJONO SAVIVALDYB?S ADMINISTRACIJOS PAPIL?S SENI?NIJOS VEIKLOS NUOSTATAI  
AKMEN?S RAJONO SAVIVALDYB?S ADMINISTRACIJOS PAPIL?S SENI?NIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas