2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Dragini?

 

Dragini? kaimo bendruomen?s pirminink?  Lina Ivaškevi?ien?

 

Kodas 302240680

 

Adresas Dragini? k., LT-85220, Papil?s sen., Akmen?s r. sav.

 

Telefonas  mob. 8 615 23072

 

El. paštas  lina.ivask@gmail.com

 

Atsiskaitomoji s?skaita

Kredito unija „Tikroji viltis", LT-695011200014000696

 

 

Steigiamasis bendruomen?s susirinkimas ?vyko 2008 m. spalio 13 dien?. Juridini? asmen? registre bendruomen? ?registruota 2008-11-04. Šiuo metu bendruomen?je yra 23 nariai. Dragini? kaime išspr?sta vandens problema. ?rengtas vandens padavimas iš bokšto kaimo gyventojams. Tai ypa? buvo aktualu kaimui karštomis vasaromis, kai išdži?davo visi šuliniai. L?šos (2250 lit?) šiam reikalui gautos iš Akmen?s rajono savivaldyb?s.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas