2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Gamtos paminklai

 

         Penkiolikakamien? liepa - tai medis - gamtos paminklas, augantis Papil?s parke. Manoma, kad ji sodinta apie 1860-uosius metus. Šios liepos kamienai yra 0,3 m. storio ir apie 23 m. aukš?io. Liepa spar?iai sensta, ple?iasi keras, kamien? augimo kampas kasmet did?ja, krypsta ? šonus. Iki 1982 m. ši liepa tur?jo 16-ka kamien?, o 2007 metais dar vienas kamienas išvirto, kitas - nul?žo.

 

          Rudiki? ?žuolas

Kairi?jame Ventos up?s krante Rudiki? kaimo teritorijoje auga storiausias Akmen?s rajone paprastatasis ?žuolas, kurio apimtis kr?tin?s aukštyje 6,02 m, laja siekia 27x30 m.

 

          Užbras?i? ?žuolas

Apie 3 km nuo Baubli? kaimo tarp mišk? plytin?iame lauke auga gamtos paminklas Užbras?i? ?žuolas, kurio apimtis kr?tin?s aukštyje 5,80 m, aukštis apie 28 m.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas