2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Kontaktai

 

Akmen?s rajono savivaldyb?s administracijos Papil?s seni?nija

Kodas 188636383

Adresas J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?, Akmen?s r. sav.

Tel. (8 425)32 633

El. paštas papiles.seniunija@akmene.lt

Pareigos

Vardas, pavard?

Telefonas

(8 425)

El. paštas

Seni?n?

J?rat?

Šiurkuvien? 

59 629

mob.

8 687 83942

 jurate.siurkuviene@akmene.lt

Seni?no pavaduotoja

Birut?

Ungeitien?

32 633

8 675 66147

papiles.seniunija@akmene.lt

birute.ungeitiene@akmene.lt

Socialinio darbo

organizator?

Jolanta

Irnien?

32 691

mob.

8 645 38550

 

jolanta.irniene@akmene.lt

Papil?s kapini? priži?r?tojas

Vytautas

Ralys

mob.

8 675 28173

 

Šiaudin?s kapini?

priži?r?tojas

(0,25 etato)

Mindaugas

Perminas

mob.

8 682 30368

 

?kved?-valytoja

(0,5 etato)

Daiva

Gauronskien?

   
       

 Akmen?s rajono paramos šeimai centro Pagalbos šeimai padalinio socialin?s darbuotojos

 

 

 

Dovil?

Spai?ien?

mob.

8 645 38562 

dovile.spaiciene@akmenesvaikai.lt

Kristina

Sabaitien?

 mob.

8 675 66192 

kristina.sabaitiene@akmenesvaikai.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žem?s ?kio skyriaus specialist?

J?rat? Bobeliak

32 774

 jurate.bobeliak@akmene.lt

Socialin?s paramos skyriaus specialist?

Toma Dieg?  

 59 784

 toma.diege@akmene.lt

Akmen?s r. PK

Veiklos skyriaus vyriausiasis tyr?jas

 

Vidmantas

Stilbis

40 012

mob.

8 615 94183

 

 

akmenesrpk@policija.lt

 

 

Seni?naitijos

   

Pavadinimas

Kaimai

Seni?nai?io

(-t?s) vardas, pavard?

Kontakatai

Daubiški?

Daubiški? k.

J?rat? Garolien?

jurate.garoliene@gmail.com

tel. 8 610 24235 

Eglesi?

Eglesi? k., Šaltiški? k., Barvydži? k., Maž?nai?i? k., Dragini? k., Latveli? k.

Valdas Jankauskas

5valdasjankauskas@gmail.com

tel. 8 618 28192

  Gumbaki?

 Bili?niški?, ?iuini?, Gumbaki?, Kriokli?, Pagoj?, Vegeri?, Zubri?.

Algis Novikovas

algisnovikovas@gmail.com

tel. 8 675 86448 

 

  Kalniški?

Kalniški? k., Dumbri? k., Grieži? k., Jonai?i? k., Rimši? k., Urbonai?i? k.

Marija Norvilait?

bendruomene.kalniskiai@gmail.

com

tel. 8 623 80944

Kairiški?

Kairiški? k., Šiaudin?s k., Balsi? k., Gimbetišk?s k., Kap?n? k., Kereži? k., Meški? k., Paragi? k., Šiurkiški? k., Užpelki?.

Marius Prišmontas

mprismontas84@gmail.com

8 675 88345

Klaiši?

Klaiši? k., Baubli? k., Kink? k.

Irena

Jarutien? 

silvijajarutyte@gmail.com 

tel. 8 678 77796

 

Papil?s

Papil?s miestelio: Kruopi? g., Pergal?s g., Palangos g., S. Daukanto g., J. Basanavi?iaus g., Ventos g., Liep? g., Piliakalnio g. Kranto g.

Ar?nas ?epas

arunas.cepas@gmail.com  

tel. 8 614 07216 

Pelkel?s

Pelkel?s k., Skabeiki? k., Šiliški? k., Vienranki? k.

Mindaugas ?ekanauskas

mcekanauskas@gmail.com 

tel. 8 623 01511

Raudonskardžio

Augustai?i? k., Gam?n? k., Gendviliški? k., Šemetai?i? k., Burbiški? k., Papil?s miestelio: Raudonskardžio g., Nepriklausomyb?s g., A.Mockaus g., Pavasario g., Rudens g.

Dovil? Spai?ien?

sp.dovile@gmail.com

tel. 8 612 63372

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas