2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Gid?s Ritos paslaugos

      Gid? Rita Masiulien? pasiruošusi parodyti Papil? ir jos apylinkes

    

       Ekskursijos „Su Daukantu po Papil?” metu bus pristatyti didžiojo istoriko, kalbininko, tautosakininko, šviet?jo nuveikti darbai ir pagarbos jam ženklai.

      Papile galima pasig?r?ti ir apsukant maždaug 5 km rat? Jurakalnio pažintiniu taku, užlipant ? Daubiški? apžvalgos bokšt? ir kaban?iu tiltu v?l gr?žtant ? miestel?.

      Šaltiški? karjeras, ?trauktas ? gamtos paminkl? s?raš?, nustebins Mars? primenan?iu peizažu. Iš tolo galima apži?r?ti galing? technik?. Gal beieškant fosilij? aplankys s?km? ir pasiseks rasti dar fitozauro liekan? (neseniai rasta daugiau kaip prieš 200 00 000 met? gyvenusio padaro dant?)?

      Galima organizuoti ir žyg? p?s?iomis iš Papil?s ? Šaltiškius.

      Gid? Rita lanks?iai sudarin?ja maršrutus ir po Akmen?s bei Mažeiki? rajonus.

      Telefonas mob. 8 615 51796

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas