2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Piliakalniai

 

 

       Sustojus Papil?je, viename seniausi? Žemaitijos miesteli?, pirmiausia der?t? užkopti ant dviej? piliakalni?, tolimos istorijos liudinink?.

       Vaizdingiausias ir žinomiausias, vadinamasis Pirmasis piliakalnis, st?kso kairiajame Ventos up?s krante, kadaise buvusioje jos santakoje su bevardžiu upeliuku. Piliakaln? sužalojo jau iki XIX a. ?ia ?rengtos kapin?s, 1864 m. amžinajam poilsiui priglaudusios Lietuvos istorik? ir rašytoj? Simon? Daukant?. ? šiaur? ir vakarus yra buvusi papilio gyvenviet?. J? archeologai tyrin?jo 1986, 1998 ir 2000 m. Manoma, kad piliakalnis tarnavo nuo m?s? eros I t?kstantme?io antrosios pus?s iki XIV amžiaus. Istoriniuose raštuose minimi Kalavijuo?i? ordino antpuoliai 1339 ir 1359 m.

 

ll piliakalnis

      Antrasis piliakalnis, vadinamas Pašalpos kalnu, yra dešiniajame Ventos krante, jos santakoje su taip pat kadaise tek?jusiu ir seniai išnykusiu bevardžiu upeliuku ir primena nat?ral? Ventos skardžio iškyšul?. Link Ventos up?s leidžiasi stat?s 13 m šlaitai. Piliakalnis stipriai suardytas, bet žinoma, kad jo virš?n?je yra buvusi aikštel?, o ryt? pus?je apie 30 m ilgio ir 28 m plo?io priešpilio aikštel?. Dar XIX a. iš ?ia buvo imamas žvyras, kasant r?sius bulv?ms laikyti, rasta nemažai metalini? buities daikt?.

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas