2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Hidroelektrin?s

Papartyn?s hidroelektrin?

 

Ventos ir Virvyt?s upi? energij? Papil?s krašto žmon?s mok?jo panaudoti savo reikm?ms jau XX a. pradžioje. Upi? vanduo ne tik suko vandens mal?nus, bet ir gamino elektros energij?.

 Papil?s mal?ne jau iki Antrojo pasaulinio karo veik? generatorius, gamin?s elektros energij?, o vingriosios Virvyt?s vandenys ne tik suko Balsi?, Rakišk?s mal?nus, bet ir tiek? elektros energij?.

Šiuo metu Papil?s apylink?se veikia keturios mažosios hidroelektrin?s: Papartyn?s, Kairiški?, Balsi?, Rakišk?s.

2000 metai ?steigus UAB Rudiki? mal?n?, nutarta atstatyti sen?j? Papartyn?s mal?n?. 2002 met? rugs?jo m?nes? baigtas pirmasis Papartyn?s mal?no hidroj?gain?s atstatymo etapas. Dabar šiame mal?ne yra ?rengta hidroelektrin?, kurioje veikia dvi turbinos, gaminan?ios elektros energij?.

Kairiškiuose, buvusio kartono fabriko vietoje, veikia nedidel? hidroelektrin?.

2008 m. duomenimis Balsi? hidroj?gain? pagamino 0,187 MW, o Rakišk?s-0,270 MW .

 

 

Balsi? hidroelektrin?

 

 

Rakišk?s hidroelektrin?

    Gražiame Virvyt?s up?s vingyje  1955 m. pastatyta  Rakišk?s HE, kurios direktoriumi buvo paskirtas Papil?s seni?nijos gyventojas Vladas Gelžinis. 2000 m. R. Strig?no ?mon? „DASMA" ?sigijo Rakiškes HE, j? atnaujino ir pilnai automatizavo. 

    Rakišk?s HE  užima 52 ha žem?s plot?, o Rakišk?s tvenkinys - 32 ha. Šalia veikia 450 kW galios saul?s elektrin?s  parkas. Žalioji, gamtai draugiška energija prisideda prie m?s? švarios ir tvarios aplinkos.

 

   

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas