2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Informacija

Lietuvos valstyb?s atk?rimo šimtme?io pamin?jimui Papil?je

2015.11.15

„2018 met? vasario 16 dien? Lietuva min?s išskirtin? istorijos ?vyk? - šimt?sias valstyb?s atk?rimo metines. M?s? karta turi nuostabi? galimyb? gražiai ?prasminti ši? dat?, juolab kad laisv? ir nepriklausomyb? - kiekvienos valstyb?s gyvavimo ir vystymosi pamatas. M?s? tautai nepriklausomyb? simbolizuoja Vasario 16-oji“.

 

/Kaip pamin?sime atkurtos valstyb?s šimtmet?. Papil?s kraštas, 2014-06-18/

PaskutinÄŻ kartÄ… atnaujinta: 2015.11.15 20:31
 
 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas