2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

Pad?ka svetain?s k?r?jui ir r?m?jams

2009.12.21
 

Seni?nijos r?mimo fondo valdyba nuoširdžiai d?koja svetain?s k?r?jui, kraštie?iui Vytautui Fokui. Jo d?ka Papil?s seni?nija pirmoji iš seni?nij? rajone gavo Kal?din? dovan? -  savo svetain?. Jos adresas - www.papile.lt. Nuoširdus A?I? Vytautui. S?km?s Jam k?rybiniuose darbuose. Tuo pa?iu d?kojame svetain?s palaikymo r?m?jams: Jonui Stankui, Editai Danielai Statkienei, Lydai Slotkuvienei, Kredito unijai "Tikroji viltis". 

 

PaskutinÄŻ kartÄ… atnaujinta: 2010.01.13 08:06
 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas