2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Naujienos / Archyvas

Šventinis renginys

2009.12.28
 
 

Sekmadienio popiet? Papil?s seni?nijos pagyvenusi? žmoni? klubo „Atgaiva" litera?i? samb?ris „V?lyv?s" pamin?jo savo veiklos penkeri? met? jubiliej?. 2004 m. ruden? eiles, dainas, humoreskas, sceninius vaizdelius rašan?ios moterys ?k?r? samb?r? ir j? pavadino „V?lyv?s". Švent?je su dainomis ir savo sukurtais posmais dalyvavo Mažeiki? literat? samb?rio „Aura" vadov? Janina Butnorien?, jos nar?s Z. Ignotien? ir G. Jokubauskien?, pravedusi jubiliejin? rengin?, taip pat Lietuvos Kaimo rašytoj? s?jungos narys A. Paleckis, literatas iš Šiauli? S. Navickis, jaunieji talentai-studentai A. Butnorius, D. Jokubauskis. „V?lyves" pasveikino seni?no pad?j?ja B. Ungeitien?.

PaskutinÄŻ kartÄ… atnaujinta: 2009.12.28 10:54
 

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas