2023 gruodžio 5 d.

Turizmas

Bažnyčios

Papilės Šv. Juozapo bažnyčia. Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.

Gamtos paminklai

Penkiolikakamienė liepa Rudikių ąžuolas Užbrasčių ąžuolas

Jurakalnis

Į pietus nuo senųjų kapinių, kairiajame Ventos krante, stūkso išvaizdus medžiais apaugęs gūbrys, nuo skardžio atskirtas gilia griova, nueinančia į Ventos upės slėnį - tai Jurakalnis

Malūnai

Augustaičių malūnas Papartynės malūnas Papilės malūnas Pašilės malūnas Rudikių malūnas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdynų Pelėdos muziejus

Paminklai

S. Daukanto paminklas. S. Daukanto kapas. Paminklas 1863-1864 m.sukilėliams Biliūniškėse. Paminklinis akmuo Užbrasčių kaime 1863 m. laisvės kovotojams atminti. Šv. Jurgio paminklas

Parkai

Eglesių parkas, Kairiškių parkas, Klaišių buvusio dvaro parkas, Meškėnų buvusio dvaro parkas, Papilės parkas, Papilės vardinis ąžuolynas, Paragių parkas

Piliakalniai

Sustojus Papilėje, viename seniausių Žemaitijos miestelių, pirmiausia derėtų užkopti ant dviejų piliakalnių, tolimos istorijos liudininkų.

Apžadų kapeliai

Kelio Tryškiai - Viekšniai atkarpoje, už Kairiškių gyvenvietės, veda lauko keliukas į Apžadų kapelius.

Videofilmas "Papilė - per amžius"

2010 metų rugsėjo 7 d. seniūnijos salėje įvyko pirmasis posėdis dėl numatomo sukurti dokumentinio filmo apie Papilės kraštą. Sumanymą kurti filmą susirinkusiems pristatė seniūnas Antanas Vaičius. Pagrindiniais filmo kūrėjais sutiko būti Ventos televizija, vadovaujama Leono ir Zinos Basių ir „Vienybės" laikraščio redaktorius Leopoldas Rozga. Pasitarime dalyvavo miestelio aktyvo nariai:  klebonas Jonas Jucys, Papilės S. Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Olga Daukšienė, Kairiškių skyriaus mokytoja Rita Masiulienė, daugelio mūsų projektų talkintojas, mokytojas Steponas Adomavičius, S. Daukanto muziejaus vedėja Danutė Veisienė, kultūros namų vedėja Virginija Kupstienė.

 

Redaktorius L. Rozga išsakė savo pamąstymus apie būsimo filmo pavadinimą, turinį, medžiagos perteikimo subtilybes, galimybę panaudoti filmuotą archyvinę medžiagą. Posėdžio dalyviai kviesti teikti pasiūlymus filmo kūrėjams.

 

Rėmimo fondas kreipėsi į visus seniūnijos gyventojus, kraštiečius, įmones ir įstaigas įsijungti į filmo kūrimą, paremti finansiškai.

 

 

Praėjus lygiai metams nuo idėjos pristatymo, 2011 m. rugsėjo 4 d., po Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų Papilės bažnyčioje, visi papilėniškiai ir miestelio svečiai buvo pakviesti į Papilės kultūros namus, į filmo „Papilė - per amžius" premjerą. Nuostabiais vaizdais stengtasi parodyti, kad šis kraštas turtingas savo istorijos, kultūros, gamtos paminklais ir, žinoma, darbščiais ir kūrybingais žmonėmis.

 

Po filmo peržiūros Papilės seniūnas padėkojo filmo kūrėjams: Leopoldui Rozgai, Zinai Basienei ir operatorei Ingridai Stefanovič. Nuoširdų AČIŪ tarė šio filmo rėmėjams, mūsų kraštiečiams: Voldemarui Klovui, Rimvydui Strigūnui, Valentinui Greičiūnui ir Jonui Griciui, UAB „SAERIMNER", Akmenės rajono savivaldybės administracijos vadovams. Atsidėkodamas filmo kūrėjams ir rėmėjams įteikė dovanų po kompaktinį diską su filmu „Papilė - per amžius".

 

 

 

 

 

 

100-mečiui

Kontaktai

Akmenės rajono Papilės

seniūnijos rėmimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė,

LT-85243, Akmenės r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © Papilės kraštas