2023 spalio 4 d.

Turizmas

Muziejai

Simono Daukanto memorialinis muziejus. Lazdyn? Pel?dos muziejus

Kalniški?

 

AKMEN?S RAJONO SAVIVALDYB?S VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAS

KALNIŠKI? KAIMO BIBLIOTEKA

 

Vyr.specialist? Alma Juciuvien?

 

Adresas Berž? g. 1, Kalniškli? kaimas, LT-85254, Papil?s sen., Akmen?s rajonas.

 

Telefonas mob.8 674 57072

 

Darbo laikas:

 

  • Antradien? – ketvirtadien? nuo 13 val. iki 19 val.;
  • Penktadien?  nuo 13 val. iki 18 val.;
  • Šeštadien? - nuo 13 val. iki 19 val.;
  • Sekmadien?, pirmadien? – poilsio diena.                                
  • Paskutin? m?nesio darbo diena – švaros diena.

               

       Kalniški? kaimo biblioteka (dabar - Daubiški?) ?kurta 1961 metais. Bibliotekos ved?ja paskirta Valerija Kuodien?. Biblioteka buvo ?sik?rusi labai blogose patalpose. 1968 metais biblioteka persik?l? iš Urbonai?i? kaimo Beresnevi?iaus dvaro buvusi? patalp? ? Grieži? kaim?, ? privat? nam? pas Dom? ?in?iuk?. Bibliotekos plotas 25m2. Bibliotekos ved?ja buvo paskirta Liucija Šliamonien?. 1971m. spalio 8d. ? bibliotek? at?jo dirbti naujai paskirta darbuotoja Genovait? Repšyt? - Gau?ien?. Tais pa?iais metais biblioteka persikelia ? kitas patalpas. Buv?s „Geguž?s 1-osios" kol?kis Kalniški? kaime pastat? nauj? administracin? pastat? ir kult?ros namus. ?ia ?sik?r? ir biblioteka, kuriai buvo skirtas vienas kambarys, o po met? dar vienas kambarys. 1996 metais biblioteka persik?l? ? geresnes patalpas Papil?s Ž?B administraciniame pastate. Keit?si bibliotekos pavadinimas - dabar biblioteka vadinama Daubiški? kaimo biblioteka. Bibliotekoje veikia b?relis „T?višk?s gamta", vyksta ?vair?s renginiai, susitikimai, rengiamos popiet?s, spaudini? parodos, vaik? darbeli? parodos ir t.t.

        Nuo 2016 m. Kalniški? bibliotekoje dirba Alma Juciuvien?

100-me?iui

Kontaktai

Akmen?s rajono Papil?s

seni?nijos r?mimo fondas
Kodas 153091222
J. Basanavi?iaus g. 22A, Papil?,

LT-85243, Akmen?s r. sav.
Tel. (8 425) 32633
El. paštas antanas@vaicius.lt

 

2009 - 2023 © PapilÄ—s kraštas